Latvijas SPA&Wellness Federācija
RU  |  LV
Reģistrācija
Federācijas locekļi
Fiziskas personas
Juridiskas personas
    Kvalifikācijas celšanas programmas
Pasākumi
SPA Čempionāts 2014
SPA Konference 2013
  Rekomendēti pasākumi
  
 

Izraksts no SPA & WELLNESS federācijas statūtiem:

SPA Federācijas mērķi un uzdevumi:


1. SPA objektu, pakalpojumu un profesiju kvalitātes standartu izstrāde un reģistrācija. SPA kvalitātes līmeņu struktūras un gradācijas sistēmas izstrāde. SPA kvalitātes līmeņu sertifikācijas organizēšana. SPA kvalitātes standartu atbilstības monitoringa veikšana.
2. Izglītības pamata radīšana SPA & WELLNESS industrijas attīstībai Latvijā. SPA standartus veicinošu mācību iestāžu darbības kontrole.
3. Latvijas SPA & WELLNESS iestāžu nodrošināšana ar kvalificētu personālu. Ar tādu mērķi tiek veikta speciālistu sertifikācija un resertifikācija.
4. Sabiedrības informēšana par SPA & WELLNESS reģionālo objektu  darbību, kā arī nepieciešamības gadījumā, metodiskās vadības nodrošināšana SPA standartu ievērošanā.  
5. Federācijas biedru darbības koordinēšana un sadarbība, kas vērsta uz SPA & WELLNESS kūrortu, sanatoriju u.c. pakalpojumu kvalitātes nostiprināšanu, attīstību un paaugstināšanu.
6. Likumīgu tiesību un federācijas biedru kopīgu interešu aizsardzības nodrošināšana un iesniegšana valsts iestādēs un citās organizācijās Latvijas Republikā, Baltijas valstīs un citās valstīs.
7. Ārstnieciski – atveseļojošo iestāžu un kūrortu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, kā arī slimību profilakses un iedzīvotāju atveseļošanas efektivitātes uzlabošana.
8. Nepieciešamo zinātniski – pētniecisko darbu, kuri vērsti uz federācijas mērķu sasniegšanu organizēšana. Piedalīšanās kūrortu, sanatoriju, rehabilitācijas kompleksu un citu SPA & WELLNESS struktūru  attīstības programmu izstrādē Latvija un citās Baltijas valstīs.
9. Palīdzības sniegšana SPA & WELLNESS pakalpojumu sertifikācijas veikšanā, federācijas biedru atsevišķu darbības veidu licenzēšanā, kā arī to personāla atestācijā.  
10.Pieredzes apmaiņas pasākumu rīkošana federācijas biedriem, jauno SPA & WELLNESS pakalpojumu veidu proponēšana.
11.Informatīvo, izdevniecības un konsultāciju pakalpojumu nodrošināšana federācijas biedriem.    
12.Palīdzība federācijas biedriem to produkcijas un pakalpojumu popularizēšanā un mārketingā.
13.Palīdzība apmācību un speciālistu kvalifikācijas celšanas programmu organizēšanā federācijas biedriem.    
14.Palīdzības sniegšana federācijas biedriem SPA & WELLNESS objektu būvniecībā un rekonstruēšanā.
15.Līdzdalība federācijas biedru dabas resursu izmantošanas un dabas aizsardzības prasību izpildē.
16.Palīdzības sniegšana biznesa kontaktu organizēšanā citās valstīs un investoru piesaistē SPA & WELLNESS attīstībai Latvijā.
17.Sadarbība ar federācijas biedriem jauno organizatoriski – tiesisko formu veidošanā, t.sk. ar ārvalstu līdzdalību.
18.Federācijas biedru darbības koordinēšana to konkurētspējas paaugstināšanai iekšējā un ārējā tirgū, kā arī izdevumu samazināšanai un pakalpojumu cenu optimizācijai.  
19.Profesionālu, specializētu izdevumu izdošanas nodrošināšana (avīzes, žurnāli, bukleti u.c. drukas produkcija) ar federācijas darbību aprakstošiem materiāliem.
20.Sadarbība ar zinātniskām iestādēm un citām sabiedriskām un komercorganizācijām, kuru mērķi nav pretrunā ar federācijas mērķiem.
21.Starptautisku kongresu, forumu, konferenču un semināru organizēšana ar mērķi – organizatorisko un zinātnisko jautājumu pētīšana SPA&WELLNESS industrijā.
22.Federācijas biedru kopīgu reklāmas un publisku pasākumu rīkošana.  
23.SPA & Wellness projektu un objektu finansēšana ar Eiropas Savienības fondu piesaisti.


Latvijas SPA&WELLNESS federācijas valdes priekšsēdētāja:
Irina Orlova

Latvijas SPA&WELLNESS federācijas atbildīgā sekretāre:
Žanna Gromova


Banner
Banner
   
 

 

SPA & WELLNESS FEDERĀCIJA - Copyright © All Rights Reserved