Latvijas SPA&Wellness Federācija
RU  |  LV
Reģistrācija
Federācijas locekļi
Fiziskas personas
Juridiskas personas
    Kvalifikācijas celšanas programmas
Pasākumi
SPA Čempionāts 2014
SPA Konference 2013
  Rekomendēti pasākumi
  
 

Latvijas SPA &Wellness Federācijas biedrs var būt jebkurš uzņēmums, kas darbojas skaistumkopšanas, SPA vai Wellness jomā un ir interesēts nozāres attistībā.


Federācijas biedru tiesības:


1. Federācijas biedriem ir prioritāte un atvieglotie noteikumi SPA&WELLNESS pakalpojumu un  objektu atestācijas un sertifikācijas procesā.
2. Federācijas biedriem ir tiesības saņemt Federācijas palīdzību personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas organizācijā.
3. Federācijas biedriem atlaides kursiem un semināriem, kurus organizē un atbalsta Federācija.
4. Federācijas biedriem ir tiesības piedalīties visos konkursos, sacensībās un sabiedriskos pasākumos, kurus organizē Federācija: SPA Čempionāts, SPA Konferences, SPA Forums u.t.t.
5. Federācijas biedriem ir tiesības uz atvieglotiem noteikumiem saņemt biznesa konsultācijas SPA&WELLNESS objektu organizācijas jautājumos.
6. Federācijas biedriem ir tiesības saņemt informāciju no Federācijas par SPA&WELLNESS jaunākajām tehnoloģijām un metodikām, kas veltītas SPA&WELLNESS kustības attīstībai, Federācijas darbībai.
7. Federācijas biedriem ir iespēja ar Federācijas palīdzību organizēt pasākumus, kuri ir saistīti ar viņu preču un pakalpojumu reklamēšanu.
8. Federācijas biedriem ir tiesības saņemt konsultācijas par sadarbības iespējām ar valsts iestādēm un pašvaldībām, kā arī federācijas biedriem ir iespējas saņemt juridisko atbalstu profesionālās darbības jautājumos.  
9. Federācijas biedriem tiks dota iespēja bez maksas apmeklēt SPA CLUB, regulārās tikšanās profesionāļiem SPA&WELLNESS jomā, kurus organizē Federācijas biedri, mācību centrs SPA SCHOOL.
10. Federācijas biedriem ir tiesības saņemt atlaižu kartes precēm un pakalpojumiem visās organizācijās, kuras ir Federācijas sastāvā.
11. Federācijas biedriem ir tiesības uz atvieglotiem noteikumiem piedalīties izstādēs: EXPO Beauty, Baltic Beauty.
12. Federācijas biedriem tiks dota iespēja uz atvieglotiem noteikumiem saņemt finansējumu no Eiropas Fondiem SPA&WELLNESS projektiem.
13. Federācijas biedriem ir tiesības jebkurā laikā iziet no Federācijas, rakstiski paziņojot par to Federācijas Valdei.


Federācijas biedru pienākumi:
1. Ievērot Federācijas Statūtus.
2. Noteiktajā laikā veikt biedru naudas maksājumus: juridiskām personām 60,-Ls gadā. Par biedru naudas neiemaksāšanu 1 mēneša laikā, pēc rēķina izrakstīšanas,   Federācijas Valdei ir tiesības izskatīt jautājumu par biedra izslēgšanu no Federācijas.
3. Sniegt atbalstu SPA&WELLNESS idejas popularizācijā un attīstībā.
4. Federācijas locekļu pienākums ir sniegt atlaides saviem pakalpojumiem un precēm citiem Federācijas biedriem.

Īkgadēja dalības maksa juridiskām personām: 60 Ls.

Latvijas SPA & Wellness Federācijas biedrs saņem SPA kluba karti uz vienu gadu un viņam tiek piešķirtas visas tiesības un atlaides kā SPA kluba biedram. Vienlaicīgi visas priveleģijas var izmantot divi salona pārstavji.

 

SPA KLUBA BIEDRA PRIEKŠROCĪBAS:

1. Iespēja BEZMAKSAS apmeklēt SPA Kluba pasākumus, kas notiek 1 reizi mēnesī mācību centrā SPA SCHOOL, Rīgā, Kalpaka bulvārī 10, 3.stāvā, trešdienās, no 18.00 līdz 19.30. SPA klubu ietvaros tiek rīkotas  profesionāļu tikšanās, kuru laikā tiek demontrētas aktuālākās un rezultatīvākās SPA metodikas, tiek sniegtas rekomendācijas no vadošajiem speciālsitiem visos intresējošos jautājumos.
2. Iespēja BEZMAKSAS apmeklēt seminārus «Pašregulācijas metodes», kas notiek 1 reizi  mēnesī, atbilstoši pasākumu plānam, no 18.00 līdz 20.00. Semināru gaitā, dalībnieki iemācīsies novērst neveselīgas domas, emocijas, attieksmi un iegūs pārliecību, ka novērst vai mazināt fiziskās un garīgās veselības problēmas palīdzēs pareizais dzīvesveids.
3. Iespēja  BEZMAKSAS apmeklēt Veselības Dienas, ko  SPA SCHOOL organizē atbilstoši pasākumu plānam, no 12.00 līdz 14.00. Veselības Diena  – tā ir 2 stundu  biodinamiskā pastaiga (NORDIC WALKING) svaigā gaisā, kas palīdz dalībniekiem iemācīties uzturēt sevi labā formā un būt veselam, izvairīties no negatīvām un nospiedošām emocijām .
4. Iespēja apmeklēt ar  atlaidi Starptautisko SPA Konferenci, kas tiek rīkota katru gadu rudens izstādes Baltic Beauty World ietvaros.
5. Iespēja  BEZMAKSAS  apmeklēt ikgadējo Baltijas SPA Čempionātu.
6. ATLAIDES visiem kursiem un kvalifikācijas celšanas semināriem. 

Banner
Banner
   
 

 

SPA & WELLNESS FEDERĀCIJA - Copyright © All Rights Reserved